62 fotograaf 1 fig. €49,50 190 kapper €49,50 191 haarkapster €49,50 208 timmerman €49,50 211 loodgieter €42,- 213 elektrieker €49,50 217 posrbode €49,50 237 radiologist €57,- 239 psychiater €67,- 243 tandarts speciaal €67,- 311 strijkster €49,50 374 poetsvrouw €49,50 375 koks handdoekrek €67,- 413 kok €49,50 444 wijnbouwer €67,-