Bureauaccessoires


NR815 katgsm-houder

kat GSM-houder €25,-

KLIK HIER OM TE BESTELLEN


KLIK HIER VOOR MEER BUREAU-ACCESSOIRES


Wil je graag nog meer foto's zien van onze beeldjes? Even mailen naar
info@kadotips-voor-mannen.com waarna wij de foto's zullen opsturen.

Produktnummer Omschrijving Prijs
161 PAPIERHOUDER+PEN 49,50
163 SECRETARESSE 49,50
164 BOEKHOUDER 49,50
209 BUSSINESSWOMANGSM 49,50
249 BEURSCRASH 49,50
250 COMPUTERFREAK 49,50
251 ZAKENMAN 42,00
253 HINZADRESKAARTHOUD 57,00
257 HINZGSM-HOUDER 57,00
305 OFFICEMEETING 57,00
308 WORKAHOLIC 49,50
370 TV-AFSTANDSBEDIENIN 49,50
811 GSMHOUDERMAN+BLOC 49,50
812 TAPEDISPENSER 57,00
815 KATGSM-HOUDER 25,00
816 HONDGSM-HOUDER 25,00


KLIK HIER OM TE BESTELLEN


TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA


Share this page:
Leuke pagina? Stuur het een vriend of vriendin...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.