KADO DIEREN


NR526 kikkerking+queen

kikkerkoning en koninging €49,50

Kado dieren! Kijk hier om een grappig dierenbeeldje te vinden als uniek
verjaardagskado. Er zijn meer dan 40 dieren te verkrijgen dus keus genoeg.


klik hier om te BESTELLEN


klik hier voor MEER FOTO'S VAN DIEREN


Wil je graag nog meer foto's zien van onze beeldjes? Even mailen naar
info@kadotips-voor-mannen.com waarna wij de foto's zullen opsturen.

Produktnummer Omschrijving Prijs
500 UIL 15,00
501 GROTEOLIFANT 25,00
502 UILGROOT 25,00
503 VARKEN 25,00
504 VARKEN 15,00
505 MUIS 15,00
506 HOND 15,00
507 KLEINEOLIFANT 20,00
508 KAT 15,00
509 ZWAAN 15,00
510 SCHILDPAD 15,00
516 KIKKER 20,00
517 BEER 25,00
518 KALKOEN 25,00
519 GIRAF 27,50
520 HAAN 20,00
521 HEN 20,00
522 KROKODIL 20,00
523 HOND 25,00
524 KATSTAAND 25,00
525 LEEUW 25,00
526 KIKKER'KING+QUEEN' 49,50
527 LEEUWZITEND 25,00
528 SCHORPIOEN 20,00
529 KRAB 20,00
530 KOE 20,00
531 VARKEN 20,00
537 BULLDOG 25,00
538 EEND 20,00
539 KAKKERLAK 15,00
540 WANDELENDEMIER 20,00
542 STEENBOK 25,00
543 NEUSHOORN 25,00
544 NIJLPAARD 25,00
545 OLIFANTKLEIN 15,00
546 DRAAK 42,00
547 ADELAAR 42,00
601 UIL IN BOOM 42,00KLIK HIER OM TE BESTELLEN


TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA


Share this page:
Leuke pagina? Stuur het een vriend of vriendin...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.