Reglement


1. Contact

Heb je een vraag over deze site, over één van onze producten, of bijvoorbeeld over je bestelling, dan kun je eenvoudig contact met ons opnemen via info@kadotips-voor-mannen.com
Je ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord.

2. Bestellen en betalen

Je kunt betalen d.m.v. Ideal, een rechtstreekse storting op bankrekening 51.72.95.210 tnv EVZ Internetservices te Zuidlaren of Pay-pal op info@kadotips-voor-mannen.com
Alle betalingsmogelijkheden zijn uiteraard volkomen veilig en je gegevens worden zorgvuldig beschermd. Bij het verzenden van je rekeningnummer worden deze gegevens altijd gecodeerd verstuurd, met behulp van de nieuwste techniek, het zogenaamde Secure Socket Layer systeem.

Zodra je de order geplaatst hebt ontvang je per email een orderbevestiging met een bestelnummer waarnaar je altijd kunt verwijzen.

Je gegevens worden strikt persoonlijk behandeld. Zonder jouw toestemming worden je gegevens nooit beschikbaar gesteld aan of verkocht aan derden. Wij gebruiken jouw informatie uitsluitend om je bestelling af te handelen.

3. Tevredenheidsgarantie

We willen graag dat je tevreden bent over www.kadotips-voor-mannen.com en over de producten. Als je niet tevreden bent, dan kun je binnen 8 dagen na aflevering van jouw goederen de verkoopovereenkomst verbreken - zonder dat je daar een reden voor hoeft aan te geven. De producten stuur je dan in de originele verpakking terug. Wij storten dan het betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gestuurde goederen terug. Voor je iets terug gaat sturen wel eerst even contact opnemen met info@kadotips-voor-mannen.com.

4. Verzending en bezorging

Bestellingen worden via TNT verstuurd. De beeldjes worden normaal gesproken bezorgd binnen 3 werkdagen na betaling van het verschuldigde bedrag. Indien een beeldje niet op voorraad is duurt het ongeveer 2 weken. Je kan echter in geen geval rechten ontlenen aan het te laat leveren van een of meerdere producten. Dit is het risico van de klant. www.kadotips-voor-mannen.com zal dit ongemak zodoende niet in mindering brengen op de prijs.

5. Algemene voorwaarden

Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Ontvangstbevestiging: de ontvangstbevestiging zoals omschreven in deze voorwaarden Product: het product dat/ de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen jou en kadotips-voor-mannen.com, door of via kadotips-voor-mannen.com binnen een overeengekomen termijn aan jou worden geleverd en waarvoor je een bepaalde prijs dient te betalen. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Instemming met de voorwaarden Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van kadotips-voor-mannen.com Het accepteren van een aanbieding en/of het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant instemt met deze voorwaarden. Van de bepalingen in deze voorwaarden kan slechts na schriftelijke goedkeuring door kadotips-voor-mannen.com worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van kadotips-voor-mannen.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van tussenpersonen en andere derden die kadotips-voor-mannen.com inschakelt. kadotips-voor-mannen.com heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Industriële en intellectuele eigendomsrechten

De klant moet alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door kadotips-voor-mannen.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk respecteren. kadotips-voor-mannen.com garandeert niet dat aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. kadotips-voor-mannen.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval derden daar enige aanspraak op maken, gebaseerd op de stelling dat met een door kadotips-voor-mannen.com geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Eigendom van producten De geleverde producten blijven eigendom van kadotips-voor-mannen.com tot het moment waarop de klant het totale verschuldigde bedrag heeft betaald. Vanaf het moment van levering is de koper verantwoordelijk voor de producten.

kadotips-voor-mannen.com besteedt de grootst mogelijke zorg aan actuele en juiste informatie op haar site. Desondanks kunnen fouten en omissies niet worden uitgesloten. Op alle aanbiedingen en instemmingen met aanbiedingen of op de verkoopovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Recht, bemiddeling en geschillen

Op alle overeenkomsten gesloten met www.kadotips-voor-mannen.com is het Nederlandse recht van toepassing.Share this page:
Leuke pagina? Stuur het een vriend of vriendin...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.