De "klusser"...


Of je nu een kado zoekt voor een beginnende klusser of voor de doorgewinterde professional, je vindt op deze pagina een aantal interessante en leuke ideeen. We menen dat we er in geslaagd zijn om een gevarieerd aanbod aan tips hier te verzamelen waar je zeker je voordeel mee kan doen.


werkbank

werkbank

Handige werkbank van metaal met 30 mm dik multiplex-werkblad.
Werkhoogte 80 cm. Afm. werkblad (bxd): 60x60 cm. (Zonder gereedschap uiteraard)
Prijs € 69,99

Klik hier voor meer informatie, daarna op sport en vervolgens op doe het zelf en hobbyhamer

Vrijdagmiddag hamer

Deze hamer heeft in plaats van een klauw een bieropener, zodat ook minder handige bouwvakkers voortaan kunnen genieten van een lekker biertje na een week hard werken. En ook de bouwvakkers die wel een biertje open kunnen maken met een klauwhamer kunnen hem bestellen, met een opener gaat het toch het beste? Prijs €6,90
Klik hier (dan categorie "Bar & Kitchen")


veilig hout kloven

Veilig hout kloven

Dé moderne manier om hout te kloven: veilig en zonder je rug te belasten. De gebruiksaanwijzing is bijzonder eenvoudig: de scherpe punt op het hout zetten – de bovenste staaf opheffen en weer laten vallen in de holle onderste staaf– zo nodig herhalen totdat het houtblok gekloofd is. Prijs €99,50
Klik hier voor meer informatie


Google

Share this page:
Leuke pagina? Stuur het een vriend of vriendin...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.