valentijn,geschenkValentijn, hoe verras je hem of haar..


Als de kalender 14 februari aangeeft is het weer valentijn!!! Weet jij al welke verrassing jij voor je (stille) geliefde in petto hebt? Weet je nog niets... kijk eens maar eens op deze site en denk eens aan hoe het zou zijn als iemand jou zou verrassen. Maar natuurlijk kent liefde gelukkig geen vaste tijden of rituelen. Wel is het zo dat we in deze drukke tijd, waarin we nog maar weinig tijd voor elkaar hebben, veel minder dan we zouden willen tijd en aandacht besteden aan onze geliefden en naasten.

Dus wie je ook in het zonnetje wil zetten, de liefde wil verklaren of laten blijken dat je nog nog steeds zielsveel van hem of haar houdt, doe het stiekem. Het effect is vele malen groter als iemand totaal verrast wordt.

bloemen rozen


hoefijzer

Hoefijzer

Iemand geluk wensen: we doen het bij heel veel gelegenheden. Maar iemand geluk kado geven, dat is origineel, blijvend en dan ook nog met de tekst "ik hou van je". Tsja...

Hoefijzers.nl
Hoe zit het nou eigenlijk met die valentijn, waar komt het gebruik vandaan? Wil je precies weten wat de geschiedenis van valentijn is? Klikken maar...
Valentijn beeldje

Het enige en echte kadotips-voor-mannen valentijn beeldje die letterlijk z'n/haar hart aanbied aan de geliefde. Eventueel verkrijgbaar met ingegraveerde tekst.
Prijs €49,50 in onze eigen webshop

Klik hier voor meer informatie
ballon

Valentijn ballon

De geliefde krijgt een mysterieuze lichte doos aangeboden waaruit na opening de ballon tevoorschijn zweeft. De ballon blijft minimaal anderhalve week in de lucht zweven. Uw eventuele persoonlijke boodschap komt op een kaartje bij de ballon. Prijs €8,45
Klik hier voor meer informatie


Share this page:
Leuke pagina? Stuur het een vriend of vriendin...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.