Bouw een succesvolle website.....


Is dit mogelijk?? Na de 2e generatie internetbedrijven staan we aan de vooravond van een ommekeer in het traditionele denken als we het hebben over een bedrijf dat zaken doet m.b.v het internet. Tot nu toe had je een produkt, je bedacht een domeinnaam en voila je had een internetbedrijf. En dan maar wachten tot er voldoende verkeer (klanten) al dan niet toevallig voorbijkwam. 90% van al die mooie flash sites werken niet of onvoldoende! Kan het anders?? Ja, het canadese bedrijf Solo Build It gooide al die mooie ouderwetse principes overboord en ontwikkelde revolutionaire software dat bij de basis begint: is er uberhaupt wel interesse in mijn produkt! Met de SBI manager doe je van tevoren onderzoek waar de interesses en vraag liggen. Vervolgens ga je keywords zoeken die bij je produkt of onderwerp passen. Onderwerp?? Jazeker, je hoeft niet perse fysieke goederen te verkopen, ook kun je een site bouwen die hoogwaardige informatie aanbiedt, bijvoorbeeld over je hobby waar je toch al veel over weet. En dit biedt nu IEDEREEN de kans wat bij te verdienen via het internet. Hoeveel hangt helemaal van jezelf af, denk niet even een site bouwen en thats it. je zult er zeker tijd en energie in moeten stoppen om er rendement uit te halen. Maar het kan, ook zonder specifieke internet- of computerkennis. De software maakt het bouwen kinderlijk eenvoudig (je hoeft ook geen kennis van de werking van een motor te hebben om auto te kunnen rijden). Nu weet je dus ongeveer hoe een 3e generatie internetbedrijf werkt: zorg voor hoogwaardige informatie/produkt, genereer (m.b.v de keywords) geinteresseerde bezoekers (je hebt niks aan toevallig passerende surfers) en ga dan pas verkopen en geld verdienen... Nieuwsgierig geworden? Klik op onderstaande link en betreed de wereld van het 3e generatie internet. Hier vindt je uitgebreide informatie over SBI. Heb je nog vragen dan kun je me altijd mailen, info@kadotips-voor-mannen.com


Share this page:
Leuke pagina? Stuur het een vriend of vriendin...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.