Wat is social bookmarking?

Social bookmarking betekent dat je je favoriete webpagina’s niet in je browser op je pc opslaat, maar op een webpagina op internet. Je hebt ze daardoor altijd bij de hand (als je toegang tot internet hebt). Groot voordeel is dat je je favorieten ook kan delen met anderen. Bovendien kan je ook de favoriete webpagina’s van andere gebruikers bekijken. Lees verder hoe het werkt, wat de voordelen zijn en welke sites je voor social bookmarking kan gebruiken.

Hoe werkt het?

Je neemt een account bij een social bookmarking-site. Een veelgebruikte site is bijvoorbeeld Del.icio.us. Nadat je geregistreerd bent, kan je meteen webpagina’s gaan toevoegen. Heel handig is dat je aan elke pagina trefwoorden (tags) kan meegeven. Daardoor kan je je favorieten opslaan en terugvinden op een manier die voor jou logisch is. Bovendien kan je zien welke artikelen andere gebruikers met datzelfde trefwoord hebben opgeslagen. De kans is groot dat daartussen artikelen zitten die ook voor jou interessant zijn.

Hoe voeg je artikelen toe?

Er zijn drie manieren om artikelen aan Del.icio.us toe te voegen: kopieer de url van het artikel, ga naar je persoonlijke pagina op Del.icio.us en voeg het toe via de optie ‘post’. Er verschijnt nu een klein invulscherm waar je de url in kan plakken, de titel kan toevoegen en trefwoorden kan meegeven. Installeer in je browser de plug-in van Del.icio.us. Als je tijdens het surfen op je eigen pc een interessante webpagina wil toevoegen, hoef je alleen op het logo in je browser te klikken en verschijnt het invulscherm. Je hoeft dan dus niet apart naar je persoonlijke pagina op Del.icio.us te gaan. op weblogs zie je vaak onder een artikel een rijtje logo’s. Als het logo van Del.icio.us er tussen staat, klik je erop en verschijnt het invulscherm. Ook in dit geval hoef je niet apart naar je persoonlijke pagina op Del.icio.us te gaan.

Voordelen op een rijtje

De voordelen van social bookmarking zijn: - je hebt altijd toegang tot je favorieten - je kan je favorieten opslaan met je eigen trefwoorden -je kan je favorieten delen met andere gebruikers (door de url van je persoonlijke pagina of het maken van een rss-feed) - je kan per trefwoord de favoriete webpagina’s van andere gebruikers zien - je kan je door middel van een rss-feed abonneren op nieuwe favoriete webpagina’s van andere gebruikers

Populaire social bookmarking-sites

In dit artikel is vooral gesproken over Del.icio.us, maar er zijn natuurlijk veel meer social bookmarking-sites. Op de website van EbizMBA vindt je een top 30. Verder kan je via Socialbookmarketing.nl een overzicht vinden met bijna300 social bookmarking-sites.. Je vindt daar ook een selectie van Nederlandstalige aanbieders.

Share this page:
Leuke pagina? Stuur het een vriend of vriendin...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.