www.oosterommode.nl

by Kees
(Nijkerk)

Heel prettige webshop omdat je niet zoveel meukmerken hebt, maar alleen de kwaliteitsmerken. En ze hebben Bjorn Borg boxers, dat is ook wel prettig.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to WEB shop ervaringen.